Nohejbal Rtynaci.cz - LIGA 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Pravidla ligyS


Základní p
ravidla pro novou ligu 2017 - 2019

1) Bude uspořádáno 11. turnajů. Každy turnaj se bude skládat z nohejbalové části a "doplňkové hry"

2) Hráči mohou nastupovat v dohodnutých družstvech, nebo se hlásit jako jednotlivci. Nastoupí li hráč jako jednotlivec, do družstva se losuje - v případě bodového zisku v nohejbale tj. do 9 místa získává o 2 body více. Toto pravidlo neplatí pokud se losuje z méně než 6-ti hráčů.

3) Podmínkou pro hodnocení na konci ligy je odehrání alepoň 5-ti turnajů z 11.

4) Pro vyhodnocení bude uvažováno 7 nejlepších výsledků hráče.
Výsledkem hráče se rozumí součet bodů z nohebalové a doplňkové hry.

5) Pro započítání bodů do ligy se k turnaji musí sejít alespoň 6 týmů.

6) Bodování v turnajích
    
1.  turnaj - nohejbal klasické, doplňková hra klasické
     2.  turnaj - nohejbal násobné, doplňková hra klasické
     3.  turnaj -
nohejbal klasické, doplňková hra násobné
     4.  turnaj -
nohejbal i doplňková hra bude určeno skrytým losem - VETIM CUP
     5.  turnaj - nohejbal klasické, doplňková hra klasické
     6.  turnaj - nohejbal násobné, doplňková hra klasické
     7.  turnaj - nohejbal klasicky, doplňková hra násobné
     8.  turnaj - nohejbal klasicky, doplňková hra klasicky
     9.  turnaj - nohejbal násobné, doplňková hra klasicky
    10. turnaj - nojejbal klasicky, doplňková hra násobné
    11.
turnaj - nohejbal i doplňková hra bude určeno skrytým losem - VETIM CUP
další bodování upřesním dle aktuálních termínu vždy předem.

Bodování za umístění v nohejbale:

a)  klasické
1. místo 12 bodů
2. místo 10 bodů
3. místo 8 bodů
4. místo 7 bodů
5. místo 6 bodů
6. místo 4 body
7. místo 3 body
8. místo 2 body
9. místo 1 bod

b) násobné
1. místo 18 bodů
2. místo 15 bodů
3. místo 12 bodů
4. místo 10 bodů
5. místo 7 bodů
6. místo 5 body
7. místo 4 body
8. místo 3 body
9. místo 2 bod

Bodování v doplňkové hře:
a)  při bodování prvních 5-ti
1. místo 7 bodů (násobné 12)
2. místo 5 bodů (násobné 9)
3. místo 3 bodů  (násobné 7)
4. místo 2 bodů  (násobné 5)
5. místo 1 bodů  (násobné 3)

b)  při bodování 9-ti
1. místo 10 bodů  (násobné 15)
2. místo 8 bodů  (násobné 13)
3. místo 7 bodů  (násobné 11)
4. místo 6 bodů  (násobné 10)
5. místo 5 bodů  (násobné 9)
6. místo 4 body  (násobné 8)
7. místo 3 body  (násobné 7)
8. místo 2 body  (násobné 5)
9. místo 1 bod  (násobné 3)


7) Ceny budou určeny pro několik kategorií a pozic na konci ligy  - viz. ceny


8) REGISTROVANÝ HRÁČ - registrovaný hráč může být na síti pouze 1x během zápasu

9) Při shodě bodů na konci ligy rozhoduje lepší bodové skóre z nohejbalu ze 7-mi nejlepších nohejbalových výsledků, poté to samé z doplňkové hry.

10) Změna pravidel v rámci slušnosti vyhrazena.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky